Vật liệu lọc hạ PH ISTA PEAT MOSS

Mã sản phẩm: Pyq617

Danh Mục: Máy Lọc - Vật Liệu lọc , Vật Liệu Lọc

Thông tin sản phẩm

Chính sách bảo hành đầy đủ

Hỗ trợ giao hàng ngay lập tức

Giá sản phẩm tốt nhất

70.000 đ

Ista peat moss chính là vật liệu lọc than bùn thiên nhiên. Chứa các nguyên tố vi lượng thiết yếu và axit humic tốt cho cây và cá. - Có thể được sử dụng làm chất nền đáy trong bể cá. Ổn định giá trị pH và GH của nước để tránh những biến động đột ngột có thể gây hại cho cá. Đồng thời duy trì một môi trường tự nhiên trong bể cá. - Biến đổi nước thành axit yếu tạo môi trường lý tưởng cho cá đẻ trứng. Và cũng là môi trường lý tưởng cho cá mới nở. Ngoài ra có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của tảo và gây ra sinh sản. - Nó nên được đặt ở vị trí cuối cùng của quá trình lọc để đạt được hiệu quả tốt nhất.

  

ISTA PEAT MOSS đã có hàng tại Bách Khoa aqua ah 🤩🤩🤩

Ista peat moss chính là vật liệu lọc than bùn thiên nhiên. Chứa các nguyên tố vi lượng thiết yếu và axit humic tốt cho cây và cá.

- Có thể được sử dụng làm chất nền đáy trong bể cá. Ổn định giá trị pH và GH của nước để tránh những biến động đột ngột có thể gây hại cho cá. Đồng thời duy trì một môi trường tự nhiên trong bể cá.

- Biến đổi nước thành axit yếu tạo môi trường lý tưởng cho cá đẻ trứng. Và cũng là môi trường lý tưởng cho cá mới nở. Ngoài ra có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của tảo và gây ra sinh sản.

- Nó nên được đặt ở vị trí cuối cùng của quá trình lọc để đạt được hiệu quả tốt nhất.

💰💰💰 70k/hộp

 

ISTA PEAT MOSS đã có hàng tại Bách Khoa aqua ah 🤩🤩🤩

Ista peat moss chính là vật liệu lọc than bùn thiên nhiên. Chứa các nguyên tố vi lượng thiết yếu và axit humic tốt cho cây và cá.

- Có thể được sử dụng làm chất nền đáy trong bể cá. Ổn định giá trị pH và GH của nước để tránh những biến động đột ngột có thể gây hại cho cá. Đồng thời duy trì một môi trường tự nhiên trong bể cá.

- Biến đổi nước thành axit yếu tạo môi trường lý tưởng cho cá đẻ trứng. Và cũng là môi trường lý tưởng cho cá mới nở. Ngoài ra có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của tảo và gây ra sinh sản.

- Nó nên được đặt ở vị trí cuối cùng của quá trình lọc để đạt được hiệu quả tốt nhất.

💰💰💰 70k/hộp