Vi sinh dạng viên nén Jeneca làm trong nước hiệu quả - 80g

Mã sản phẩm: LGZ868

Danh Mục: Hóa chất , Vi Sinh

Thông tin sản phẩm

Chính sách bảo hành đầy đủ

Hỗ trợ giao hàng ngay lập tức

Giá sản phẩm tốt nhất

80.000 đPhân hủy phân cá, thức ăn còn sót lại, tảo và chất bẩn trong nước. Phân hủy nitơ amoniac, nitrit, nitrat, hydro sunfua và các chất độc hại khác trong nước. Khả năng chống căng thẳng và thúc đẩy tăng trưởng. Xử lý mùi nước, giúp nước trong hơn

Hướng dẫn sử dụng:
Nếu hồ cá đặt trong nhà cho 1 viên cho mỗi 100 lít nước lần đầu tiên và cho 1/2 viên sau mỗi lần thay nước hoặc 10-15 ngày một lần;
đối với hồ cảnh ngoài trời, sử dụng 1 viên cho mỗi 300 lít nước . Bổ sung khi thay nước hoặc 10-15 ngày.

Không có thông tin khác.